Vuosikokous

Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat